Proves Federatives Lliure i Xou

Les proves federatives serveixen per passar de nivell per assolir la categoria per competir a nivell nacional i internacional. Tenim varies modalitats, el lliure, solo dance, figures obligatòries i certificat xou. Dins de cada modalitat es diferencien per diferents nivells al lliure el mes comú per la majoria de patinadors a partir del 2018 tindrà 5 nivells que son: nivell D, nivell C, nivell B, nivell A i Certificat. Tot seguit us indiquem els integratius de cada nivell.

Aquesta serà la nova normativa per les proves d’iniciació en el Lliure Individual:

INICIACIÓ “D”

 • ●  Creuats endavant demostrant les habilitats bàsiques del patinatge (mínim un vuit que ocupi l’eix longitudinal de la pista)
 • ●  Creuats enrere demostrant les habilitats bàsiques del patinatge (mínim un vuit que ocupi l’eix longitudinal de la pista)
 • ●  Cabriola de dos peus, mínim tres (3) voltes.
 • ●  Àngel endavant en línia recta paral·lel a l’eix longitudinal de la

  pista.

 • ●  Puntada a la lluna
 • ●  Duració del disc 1’45” minuts +/- 5 segons

  El patinador/a pot Repetir 2 integratius diferents fallats o realitzats defectuosament, dins del temps de la durada màxima del programa.

  INICIACIÓ “C”

 • ●  Vuit creuat endavant i endarrere amb dos Mohawks realitzats al punt mig de l’eix longitudinal de cada costat de la pista (tal com mostra la figura).
 • ●  Salt del tres amb entrada Mohawk.
 • ●  Salchow
 • ●  Cabriola amb un peu interior endarrere (amb entrada), mínim tres (3) voltes
 • ●  Àngel endavant amb canvi de fil
 • ●  Seqüència de passes en línia recta, paral·lela a l’eix longitudinal de la pista. Es patina, començant en costat de la pista i acabant a l’altre costat oposat a la mateixa, caldrà cobrir al menys tres quartes parts (3/4) de la pista.

  Ha de contenir com a mínim 2 dels passos següents diferents: swings, rolls, flats i chassé.

  La seqüència de passes s’ha de començar des de una posició parada. I ha d’ocupar 3⁄4 parts del llarg de la pista

 • ●  Duració del disc 2’00” minuts +/- 5 segons.

El patinador pot ser susceptible de ser suspès si no demostra correctament les habilitats del patinatge.

El patinador/a pot Repetir 2 integratius diferents fallats o realitzats defectuosament, dins del temps de la durada màxima del programa.

 

INICIACIÓ “B”

 • ●  Metz – ha d’estar executat correctament: sense girar més d’ un quart de rotació: el fre, l’espatlla esquerra i el braç esquerre.
 • ●  Rittberger – ha d’estar executat correctament: la posició a l’aire ha de ser amb la cama esquerra creuada per davant.
 • ●  Àliga cap els dos costats, indistintament de l’ordre dins la coreografia del disc.
 • ●  Cabriola alta exterior endarrere mínim tres (3) voltes.
 • ●  Àngel enrere amb canvi de fil.
 • ●  Voltes de vals esquerra integrades a la coreografia – mínim tres girs. Tres en posició “end” + progressiu enrere + Mohawk.
 • ●  Seqüència de passes en diagonal. Es patina, començant en una cantonada de la pista i acabant a prop de la cantonada diagonal oposada a la mateixa, caldrà cobrir al menys tres quartes parts (3/4) de la pista.

  A més dels elements mostrats en el nivell anterior ha de contenir: un tres ben executat amb fils d’entrada i de sortida, i un mohawk.

  La seqüència de passes s’ha de començar des de una posició parada.

● Duració del disc 2’15” minuts +/- 5 segons.
El patinador pot ser susceptible de ser suspès si no demostra

correctament les habilitats del patinatge.

El patinador/a pot repetir 2 integratius diferents fallats o realitzats defectuosament, dins del temps de la durada màxima del programa.

INICIACIÓ “A”

 • ●  Flip
 • ●  Turen
 • ●  Metz amb entrada en transició
 • ●  Rittberger- Rittberger- Rittberger
 • ●  Cabriola alta exterior endavant, mínim tres (3) voltes
 • ●  Cabriola alta exterior endarrere desplaçada, mínim tres (3) voltes. El desplaçat haurà de contenir com a mínim tres (3) travellings.
 • ●  Voltes de vals dreta integrades a la coreografia – mínim tres girs. Tres en posició “end” + progressiu enrere + Mohawk
 • ●  Seqüència de passes en (cercle). Es patina en cercle complet o ovalat, fent servir al menys tres quartes parts (3/4) de l’ample de pista.

  A més dels elements mostrats en el nivell anterior ha de contenir: un bracket ben executat amb fils d’entrada i de sortida i un choctaw.

  La seqüència de passes s’ha de començar des de una posició parada.

 • ●  Seqüència de diferents àngels, amb un mínim 2 posicions diferents, utilitzant completament l’eix llarg de la pista i almenys la meitat de l’eix curt (horitzontal). El disseny haurà de ser en serpentina amb almenys 2 corbes ben marcades.
 • ●  Duració del disc 2’30” minuts +/- 5 segons.

  El patinador pot ser susceptible de ser suspès si no demostra correctament les habilitats del patinatge.

El patinador/a pot Repetir 2 integratius diferents fallats o realitzats defectuosament, dins del temps de la durada màxima del programa.

CERTIFICAT

 • ●  Àxel
 • ●  Lutz
 • ●  Rittberger – Turen – Salchow
 • ●  Flip amb entrada en transició
 • ●  Cabriola alta exterior endavant desplaçada o cabriola alta exterior endarrere desplaçada, mínim tres (3) voltes, realitzada amb posició coreogràfica. El desplaçat haurà de contenir com a mínim tres (3) travellings.
 • ●  Cabriola baixa o àngel (qualsevol fil o posició) desplaçada, que haurà de contenir com a mínim tres (3) travellings. Mínim tres (3) voltes.
 • ●  Seqüència de passes en (serpentina). Es patina començant en qualsevol terminal de la pista i progressant fins almenys dues corbes (2) llises de no menys de la meitat de la meitat (1/4) de l’ample de la pista i acabant en el costat oposat de la pista.

  A més dels elements mostrats en el nivell anterior ha de contenir: un roker o contraroker ben executat amb fils d’entrada i de sortida, i un choctaw.

  La seqüència de passes s’ha de començar des de una posició parada.

 • ●  Seqüència de diferents àngels, amb un mínim 2 posicions diferents, utilitzant completament l’eix llarg de la pista i almenys la meitat de l’eix curt (horitzontal). El disseny haurà de ser en serpentina amb almenys 2 corbes ben marcades.
 • ●  Duració del disc 2’30” minuts +/- 5 segons.
  El patinador pot ser susceptible de ser suspès si no demostra

  correctament les habilitats del patinatge.

  El patinador/a pot Repetir 2 integratius diferents fallats o realitzats defectuosament, dins del temps de la durada màxima del programa.

PROVES CERTIFICAT DE XOU

GENERAL

 •   Tindrà una durada de 2 minuts, 30 segons +/- 10 segons.
 •   La música haurà de contenir com a mínim dos ritmes diferenciats: lent – ràpid, o bé

  ràpid – lent.

 •   La música vocal està permesa.
 •   Els cd no són permesos. La música s’ha de registrar en el programa de llicències/competicions.
 •   El maquillatge i el vestuari és optatiu: es permet que sigui de fantasia, a criteri de

  l’entrenador/ a i/o coreògraf/ a seguint la normativa internacional de xou sobre aquests aspectes.

  INTEGRATIUS:

 •   Un vuit, en el que hi hagin creuats endavant i creuats enrere, fent servir de passes d’enllaç el Mohawk i el Choctaw per passar d’endavant a enrere i viceversa.
 •   Dues cabrioles diferents amb un peu, amb posició lliure, que siguin reconegudes. (optatiu amb desplaçat). En cap cas s’acceptarà la cabriola interior endavant.
 •   Un salt picat de mitja volta (tipus: espagat, cérvol…), amb una posició i caiguda lliure.
 •   Seqüència de passes en serpentina, al llarg de tota la pista, amb començament lliure: amb velocitat o de parats, s’han de fer com a mínim vuit passes reconegudes de la

  següent llista, l’ordre de les passes i la tria de les mateixes, és de lliure elecció:

 •   PASSES RECONEGUDES: Flat, Chassé, Mohawk, Choctaw, Tres, Bracket, Rocker, Contra-

  rocking, Cross, Cross roll, Cross Chassé, Cut step, Swing, twizzle

 •   Seqüència de passes lliure (què no sigui una serpentina). Incloure 3 tresos

  consecutius (mínim) sobre el mateix peu i posició de la cama lliure a elecció durant les passes.

 •   Cada línia de passes s’ha d’incloure en ritmes diferents de la música Exemple: si la serpentina està coreografiada en el ritme ràpid de la música, la línia de passes lliure hauria d’estar coreografiada en el ritme lent.
 •   Una figura amb canvi de fil amb el peu lliure, com a mínim a l’alçada del maluc.
 •   Canadenc exterior enrere.
 •   Una posició estàtica de 10’’ en la què hi hagi un circuit de braços, amb expressió corporal

  al ritme de la música, aplicant volum i amplitud de moviments, i amb continuïtat en la seva execució.

  CAL TENIR EN COMPTE:

 •   Totes les passes, girs i rotacions del patinatge són permeses; seria recomanable que les passes d’enllaç siguin reconegudes.
 •   Els moviments del patinatge lliure convenientment adaptats al ritme, a la música i al caràcter de la dansa són permesos.
 •   Estan permesos els salts. Els petits salts sense rotació són permesos (bots). Els petits salts amb rotació són permesos (dance jumps) però no poden excedir d’una volta de rotació.
 •   Està permès agenollar-se i estirar-se al terra.

  PUNTUACIÓ:

 •   La puntuació per assolir la prova ha de ser de 5.0, per majoria de jutges.
 •   Un programa que conté un número superior o inferior de dificultats de les permeses,

  serà penalitzada pels jutges.

 •   La penalització per cada infracció serà de 0.5 punts.
 •   Es podrà repetir un sol integratiu mentre duri la música .
 •   N’hi haurà una sola puntuació què inclourà el Contingut del Programa i la Presentació.
 •   El jurat tindrà la potestat de suspendre el/la patinador/a si considera que no té el nivell

  tècnic i artístic adequat o que el programa manqui d’interpretació i projecció.