Reglament Interclub

La realització de CINC interclubs anuals més una final entre tots els clubs participants. L’organització dels interclubs es realitzarà de manera rotativa ascendent de manera que el primer d’aquest any serà l’últim de l’any vinent, el segon d’aquest any serà el primer del següent i així successivament. El club encarregat de realitzar el primer interclub de l’any també serà l’encarregat de l’organització de la final.

Els clubs es comprometen a notificar amb la suficient antelació la data de celebració del seu interclubs a la Federació Territorial de Tarragona i a sol·licitar el personal federatiu que sigui necessari per la realització del seu interclubs.

MODALITATS:        Individual de lliure:

  • Base Mixt (fins a 6 anys) – NOVETAT PER PROMOCIONAR –
  • Iniciació Mixt (fan 7 o 8 anys al any actual)
  • Iniciació Mixt: Nivells C, B, A i Certificat
  • Categories Disc curt als diferents interclubs i disc llarg a la final.

PARTICIPANTS:    Podran participar-hi tots el patinadors/es que tinguin la corresponent fitxa federativa de la temporada vigent.

Cada club pot inscriure en els interclubs un màxim de 11 patinadors. Com a mínim cada club ha d’inscriure 9 patinadadors.

En cas de que un club NO ompli les 11 places que té assignades, les que quedin lliures fins arribar a 11 seran pel club organitzador de l’interclubs. Si el club organitzador no omple les places lliures aquestes passaran al club següent seguint l’ordre que s’ha establert per la celebració dels intercubs durant la temporada.

Tots els patinadors inscrits i sortejats han de pagar. Si un patinador es donat de baixa abans de sortejar-lo el club no tindrà que pagar la inscripció sempre que el club tingui un mínim de 9 patinadors que assistiran a l’interclubs.

PROGRAMA:

Base: Disc d’1 minut

Iniciació: Disc d’1 minut i 30 segons

Nivell C: Disc de 2 minuts

 Nivells B  i A: Disc de 2 minuts i 15 segons

Nivell de Certificat: Disc de 2 minuts i 30 segons

 Categories: Disc curt als interclubs classificatoris i disc llarg a la final

FORMAT MÚSICA:

Base, iniciació, nivells C, B, A i certificat: 1 CD per nivell i club

Categories: 1 CD per patinador

Els CD’s han d’estar enregistrat en format estàndard que pugui ser llegit per qualsevol equip de CD.

Es recomana que els clubs portin un CD de recanvi per cada nivell i/o categoria.

 

INTEGRATIUS:

Base:                     

Una volta a la pista amb un zero

1 Cadireta o similars

1 Floreta

Iniciació pirueta dos peus

Iniciació:

Vuit endavant

Àngel línia recta

Canó o similars

Puntada a la lluna

Pirueta en dos peus.

Iniciació nivells:

S’executaran els discos de la prova a la qual pertanyen amb els integratius vigents segons les normes federatives.

Categories:        

 S’executaran els discos de la prova a la qual pertanyen amb els integratius vigents segons les normes federatives.

SISTEMA DE PUNTUACIÓ:

La puntuació mínima per jutge serà de dos punts.

VESTUARI:

Mallot de fantasia.

TROFEUS:

Als tres primers classificats de cada grup i modalitat.

El club organitzador de l’interclubs haurà de donar un detall a tots els patinadors participants.

Un patinador/a d’iniciació no podrà fer més de dos pòdiums dins del mateix nivell. Una vegada assolit un pòdium ja queda classificat per la final del nivell on ha assolit el pòdium.

Un patinador/a de categories no podrà fer més de dos pòdiums. Una vegada assolit un pòdium ja queda classificat per la final.

En el nivell de base si només hi han quatre participants se’ls hi donarà copa a tots.

A la final, copa als tres classificats i medalles a tots els participants.

A la final s’accedeix amb el nivell que el/la patinador/a ha assolit a la 2ª convocatòria federativa excepte en les categories de Base, Iniciació i Nivell C on el nivell de la final el decideix cada entrenador.

En cas d’aprovar les proves federatives a la 3ª convocatòria és l’entrenador/a qui decideix si el/la patinador/a va a nivell que tenia a la 2ª convocatòria federativa o al nivell assolit a la 3ª.