Com fer-se soci

 

PASSOS A SEGUIR PER DONAR-SE D’ALTA

 1. Llegir amb atenció el full informatiu per assabentar-se del funcionament general de l’entitat. En cas de qualsevol dubte pregunteu als membres de la Junta Directiva.
 2. Omplir fitxa de recollida de dades. Cal que fiqueu una fotografia de carnet recent del vostre fill/a ja que aquesta fotografia serà utilitzada per fer-li la primera fitxa federativa. Si ho preferiu podeu enviar la fotografia en format digital a cpepsm@gmail.com
 3. Omplir i signar el full de recollida de dades de socis i simpatitzants.
 4. Omplir i signar el full de clàusula activitats esportives i/o de lleure.
 5. Omplir i signar el full de consentiment drets d’imatge.
 6. Omplir i signar el full de consentiment lssi-ce.
 7. Omplir i signar el full de normativa d’actuació en cas d’accident esportiu.
 8. Fer un ingrés de 50€ al compte que té el Club Patí . Com a concepte de l’ingrés cal ficar “ALTAnom i cognoms del/de la patinador/a”. Cal lliurar al club una còpia del rebut de l’ingrés juntament amb la resta de la documentació. L’import d’aquest ingrés serveix per fer la primera fitxa de promoció (en el cas de tenir que fer fitxa d’iniciació caldrà sumar 20 euros a l’import anterior), l’assegurança i pagar els tràmits administratius.
 9. Fer una fotocòpia de la tarja sanitària.
 10. Fer una fotocòpia compulsada del DNI del/ de la patinador/a (obligatori per poder fer fitxes d’iniciació – no és obligatori per fer fitxes de promoció)
 11. Adjuntar una fotografia de carnet recent. La podeu entregar en paper amb la resta de la documentació o enviar-la per correu electrònic a cpepsm@gmail.com
 12. Lliureu TOTS els papers al Sr. Miguel Ormaechea o al Sr.Jordi Buldó.
 13. Tan aviat com lliureu tots els papers us comunicarem el dia que el/la vostre/a fill/a pot començar a patinar
 14. Cada inici de mes us cobrarem mitjançant domiciliació bancària l’import de la quota de soci.