Com fer-se soci

PASSOS A SEGUIR PER DONAR-SE D’ALTA

 1. Llegir amb atenció el full informatiu per assabentar-se del funcionament general de l’entitat. En cas de qualsevol dubte pregunteu als membres de la Junta Directiva o al correu electrònic cpepsm@gmail.com
 2. Omplir i signar el full de protecció de dades per adjuntar al formulari d’alta nova.
 3. Omplir i signar el full de normativa en cas d’accident per adjuntar al formulari d’alta nova.
 4. Omplir i signar el full de responsabilitat de covid 19 per adjuntar al formulari d’alta nova.
 5. Omplir i signar el full de responsabilitat de la FCP per covid 19 per adjuntar al formulari d’alta nova.
 6. Omplir i signar el full de certificat medic (nomes patinadors majors de 16 anys) per adjuntar al formulari d’alta nova.
 7. Fer un ingrés de 50€ al compte que té el Club Patí ES37-0081-0104-7600-0141-6547. Com a concepte de l’ingrés cal ficar “ALTA nom i cognoms del/de la patinador/a”. Cal adjuntar una còpia del rebut de l’ingrés al  formulari d’alta nova. L’import d’aquest ingrés serveix per fer la primera fitxa de promoció (en el cas de tenir que fer fitxa d’iniciació caldrà sumar 20 euros a l’import anterior), l’assegurança i pagar els tràmits administratius.
 8. Fer una fotografia de la tarja sanitària i adjuntar al formulari d’alta nova.
 9. Fer una fotografia del DNI i adjuntar al formulari d’alta nova.
 10. Fer una fotocòpia compulsada del DNI del/ de la patinador/a (obligatori per poder fer fitxes federatives)
 11. Fer una fotografia de carnet recent. Cal que sigui una fotografia de carnet recent del vostre fill/a ja que aquesta fotografia serà utilitzada per fer-li la primera fitxa federativa.
 12. Omplir formulari d’alta nova de recollida de dades per vostre fill/a.
 13. Omplir formulari d’alta nova de recollida de dades pel soci major d’edat.
 14. Entregar tota la documentació original el primer dia de entrenament.
 15. Quant la fitxa federativa estigui activa us avisarem el dia que podrà començar a patinar.
 16. El pròxim dia 10 del mes seguent a l’alta es cobrarà la primera quota de soci.
 17. Moltes gràcies per confiar en aquest club.

Sin-título-1