Com fer-se soci

 

PASSOS A SEGUIR PER DONAR-SE D’ALTA

  1. Llegir amb atenció el full informatiu per assabentar-se del funcionament general de l’entitat. En cas de qualsevol dubte pregunteu als membres de la Junta Directiva o al correu electrònic cpepsm@gmail.com
  2. Omplir formulari web de recollida de dades.
  3. Omplir i signar el full de protecció de dades.
  4. Omplir i signar el full de normativa en cas d’accident.
  5. Fer un ingrés de 50€ al compte que té el Club Patí . Com a concepte de l’ingrés cal ficar “ALTA nom i cognoms del/de la patinador/a”. Cal adjuntar una còpia del rebut de l’ingrés juntament amb la resta de la documentació al formulari web. L’import d’aquest ingrés serveix per fer la primera fitxa de promoció (en el cas de tenir que fer fitxa d’iniciació caldrà sumar 20 euros a l’import anterior), l’assegurança i pagar els tràmits administratius.
  6. Fer una fotocòpia de la tarja sanitària.
  7. Fer una fotocòpia compulsada del DNI del/ de la patinador/a (obligatori per poder fer fitxes federatives)
  8. Adjuntar una fotografia de carnet recent. Cal que fiqueu una fotografia de carnet recent del vostre fill/a ja que aquesta fotografia serà utilitzada per fer-li la primera fitxa federativa.
  9. Cada inici de mes us cobrarem mitjançant domiciliació bancària l’import de la quota de soci.

 

Sin-título-1