Com fer-se soci

PASSOS A SEGUIR PER DONAR-SE D’ALTA

 1. Omplir i signar el full de protecció de dades per adjuntar al formulari d’alta.
 2. Omplir i signar el full de normativa en cas d’accident per adjuntar al formulari d’alta. (Mes informació sobre l’assegurança d’accident esportiu) 
 3. Fer una fotografia de la tarja sanitària per adjuntar al formulari d’alta nova.
 4. Fer una fotografia del DNI per adjuntar al formulari d’alta nova.
 5. Fer una fotografia de carnet recent per adjuntar al formulari d’alta nova.
 6. Fer un ingrés de 33€  (Categoria masters 80€ , veterans 28,5€, extraescolar apren a patinar 0€ està inclòs a la quota mensual de 25€) al compte que té el Club Patí ES37-0081-0104-7600-0141-6547. Com a concepte de l’ingrés cal ficar “Nom i cognoms del/de la patinador/a. L’import d’aquest ingrés serveix per fer la llicencia federativa i l’assegurança d’accident i gaudir del primer mes de prova gratuït sense compromís de permanència.(Les llicencies federatives es renoven el dia 1 de gener de cada any).
 7. Omplir formulari d’alta nova de recollida de dades per vostre fill/a.
 8. Omplir formulari d’alta nova de recollida de dades pel soci major d’edat.
 9. Quant la fitxa federativa estigui activa us avisarem el dia que podrà començar a patinar.
 10. El pròxim dia 10 del mes seguent a l’alta es cobrarà la primera quota de soci.
 11. Moltes gràcies per confiar en aquest club.

Sin-título-1