Reglament

TROFEU EL PLA DE SANTA MARIA 2021

REGLAMENT TÈCNIC 2021

COMITÈ TERRITORIAL DE TARRAGONA DE PATINATGE ARTÍSTIC

LLOC I DATA DE CELEBRACIÓ:

Federació Catalana de Patinatge TERRITORIAL DE TARRAGONA

Anualment es celebrarà un campionat organitzat pel Club Patí El Pla de Santa María i la FCP Territorial de Tarragona, a les instal·lacions municipals del Pla de Santa María, (o en unes instal·lacions alternatives)

La data del Campionat dependrà del calendari oficial de competicions de FCP, de l’Ajuntament del Pla de Santa María i del Club organitzador

COMPETICIONS:

Hi haurà els següents nivells de competició: A i B i Exhibició de la Categoria Màster

NIVELL “A”-GRUPS XOU

Classificatori per al Campionat de Catalunya Promoció Xous

CATEGORIES:

Grups Júnior Grups Petits Grups Grans Quartets

EDATS1 De 10 a 17 10 o més 10 o més 10 o més

1 Edats que es compleix en la temporada de competició.

1 TROFEU EL PLA DE SANTA MARIA Reglament Tècnic 2021

Federació Catalana de Patinatge TERRITORIAL DE TARRAGONA

 • Els patinadors/es poden tenir aprovada o no la “prova de xous” sense que això suposi cap impediment per participar en aquest nivell (A).
 • L’edat i la quantitat de participants de cada categoria serà la que regeixi a la normativa de la FECAPA per la temporada en curs per a xous promoció.
 • La durada de les coreografies dels grups es regeix segons la normativa de la FCP.
 • Per qualsevol altre tema s’aplicarà el reglament de la FCP vigent l’actual temporada. PARTICIPANTS:
 • Directament els Clubs de la Territorial de Tarragona que ho vulguin. El Club Patí El Pla de Santa Maria es reserva el dret de convidar i/o acceptar inscripcions de clubs d’altres territorials en qualitat d’exhibició.
 • Pels clubs de la Territorial de Tarragona aquest Trofeu és classificatori per poder accedir al Campionat de Catalunya de grups xou promoció.
 • Els grups poden ser formats per patinadors de diferents clubs i representats pel club amb major nombre de patinadors.
 • En el cas de casos diferents es regiran segons la normativa de FCP.
 • Tots els patinadors han d’estar en possessió de la corresponent llicència federativa de XOU de l’any en curs i del club amb qui es presenten.
 • L’edat mínima dels patinadors serà de 10 anys. NORMES D’EXECUCIÓ i VESTUARI Seran les establertes a la normativa oficial de la FCP de l’any en curs. ORDRE DE SORTIDA I ESCLAFAMENT Es realitzaran mitjançant sorteig informàtic a la federació. JUTGES I PUNTUACIONS: El jurat estarà format pel jutge àrbitre i tres jutges que puntuen. La puntuació s’establirà i es calcularà segons estableix la normativa oficial de la FCP. El pòdium de cada modalitat estarà format per les tres millors coreografies. INSCRIPCIONS: 2 TROFEU EL PLA DE SANTA MARIA Reglament Tècnic 2021

Federació Catalana de Patinatge

TERRITORIAL DE TARRAGONA

Les inscripcions es realitzaran, com és costum, a la Federació i amb l’antelació que exigeix la normativa federativa.

Les taxes seran les que s’acordin i/o en funció dels participants inscrits .

NIVELL “B”-GRUPS XOU

En aquesta categoria s’estableix com a límit un màxim de 16 grups (en casos excepcionals es pot arribar a 18). Les places s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció.

CATEGORIES:

 • Grups B1: el 80 % dels patinadors ha de tenir entre 7 i 12 anys (fets l’any de la competició)
 • Grups B2: el 80 % dels patinadors ha de tenir 9 anys o més (fets l’any de la competició) PARTICIPANTS:
 • Directament els Clubs de la Territorial de Tarragona que ho vulguin. El Club Patí El Pla de Santa Maria es reserva el dret de convidar a clubs d’altres territorials.
 • Els grups poden ser formats per patinadors de diferents clubs i representats pel club amb major nombre de patinadors.
 • Els casos diferents es regiran segons la normativa de FCP.
 • Tots els patinadors han d’estar en possessió de la corresponent llicència federativa de l’any en curs i del club amb qui es presenten. NORMES D’EXECUCIÓ S’han d’adaptar a la normativa oficial de la FCP de l’any en curs NORMES DE VESTUARI. Seran les establertes a la normativa oficial de la FCP de l’any en curs. ORDRE DE SORTIDA I ESCLAFAMENT: Es realitzaran mitjançant sorteig informàtic a la federació 3 TROFEU EL PLA DE SANTA MARIA Reglament Tècnic 2021

JUTGES I PUNTUACIONS:

Federació Catalana de Patinatge TERRITORIAL DE TARRAGONA

El jurat estarà format pel jutge àrbitre i tres jutges que puntuen.

La puntuació s’establirà i es calcularà segons estableix la normativa oficial de la FCP.

El pòdium serà únic i estarà format per les tres millors coreografies de la categoria GRUP XOU del nivell “B”-1 i B-2

INSCRIPCIONS I TAXES:

Les inscripcions es realitzaran, com és costum, a la Federació i amb l’antelació que exigeix la normativa federativa. Les taxes seran les que s’acordin i/o en funció dels participants inscrits .

PARTICIPANTS:

 • Directament els Clubs de la Territorial de Tarragona que ho vulguin. El Club Patí El Pla de Santa Maria es reserva el dret de convidar a clubs d’altres territorials.
 • Els grups poden ser formats per patinadors de diferents clubs i representats pel club amb major nombre de patinadors.
 • Els casos diferents es regiran segons la normativa de FCP.
 • Tots els patinadors han d’estar en possessió de la corresponent llicència federativa de l’any en curs i del club amb qui es presenten.
 • Els patinadors/es poden tenir aprovada o no la “prova de xous” sense que això suposi cap impediment per participar-hi NORMES D’EXECUCIÓ: S’han d’adaptar a la normativa oficial de la FCP de l’any en curs. NORMES DE VESTUARI: Seran les establertes a la normativa oficial de la FCP de l’any en curs. ORDRE DE SORTIDA I ESCLAFAMENT: Es realitzaran mitjançant sorteig informàtic a la federació 4 TROFEU EL PLA DE SANTA MARIA Reglament Tècnic 2021

JUTGES I PUNTUACIONS:

Federació Catalana de Patinatge TERRITORIAL DE TARRAGONA

El jurat estarà format pel jutge àrbitre i tres jutges que puntuen.

La puntuació s’establirà i es calcularà segons estableix la normativa oficial de la FCP. El pòdium serà únic i estarà format per les tres millors coreografies de la categoria GRUP XOU del nivell “B”.

INSCRIPCIONS I TAXES:

Les inscripcions es realitzaran, com és costum, a la Federació i amb l’antelació que exigeix la normativa federativa. Les taxes seran les que s’acordin i/o en funció dels participants inscrits .

GRUPS XOUS MASTER- EXHIBICIÓ-

Categoria única

PARTICIPANTS:

 • Directament els Clubs de la Territorial de Tarragona que ho vulguin. El Club Patí El Pla de Santa Maria es reserva el dret de convidar a clubs d’altres territorials.
 • Els grups poden ser formats per patinadors de diferents clubs i representats pel club amb major nombre de patinadors.
 • Els casos diferents es regiran segons la normativa de FCP.
 • Tots els patinadors han d’estar en possessió de la corresponent llicència federativa de l’any en curs i del club amb qui es presenten.
 • Els patinadors/es poden tenir aprovada o no la “prova de xous” sense que això suposi cap impediment per participar-hi NORMES D’EXECUCIÓ: S’han d’adaptar a la normativa oficial de la FCP de l’any en curs NORMES DE VESTUARI: Seran les establertes a la normativa oficial de la FCP de l’any en curs. 5 TROFEU EL PLA DE SANTA MARIA Reglament Tècnic 2021

ORDRE DE SORTIDA I ESCLAFAMENT:

Es realitzaran mitjançant sorteig informàtic a la federació

JUTGES I PUNTUACIONS:

Federació Catalana de Patinatge TERRITORIAL DE TARRAGONA

El jurat estarà format pel jutge àrbitre i tres jutges que puntuen.

La puntuació s’establirà i es calcularà segons estableix la normativa oficial de la FCP. El pòdium serà únic i estarà format per les tres millors coreografies de la categoria GRUP XOU del nivell “B”.

INSCRIPCIONS i TAXES:

Les inscripcions es realitzaran, com és costum, a la Federació i amb l’antelació que exigeix la normativa federativa. Les taxes seran les que s’acordin i/o en funció dels participants inscrits .

Reus 13 de maig de 2021