Reglament

Federació Catalana de Patinatge Territorial Tarragona

Comité de Patinatge Artístic

REGLAMENT
TROFEU EL PLA DE SANTA MARIA-2016

Campionat Territorial de grups xous grans, xous cadets, xous petits, xous juvenils, quartets senior i quartet Juvenil.

LLOC I DATA DE CELEBRACIÓ.

Anualment es celebrarà un campionat organitzat pel Club Patí El Pla de Santa Maria i la FCP Territorial de Tarragona, a les instal·lacions municipals del Pla de Santa Maria, (o en unes instal·lacions alternatives)
La data del Campionat dependrà del calendari oficial de competicions de FCPTT, de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria i del Club organitzador.

L’any 2015 les dates previstes són els dies 19 i 20 de’març (un o dos dies en funció de les inscripcions tal i com es descriu en els punts següents de la present normativa).

COMPETICIONS

Hi haurà dos nivells de competició: A i B i Exhibició de la Categoria Màster

JORNADES DE COMPETICIÓ

Sempre que el nombre total de coreografies sigui inferior o igual a 15 (excepcionalment es pot arribar a 17) la competició es farà en una sola jornada, en dissabte. Si s’excedeix el nombre anterior la competició es farà en dues jornades (dissabte i diumenge). El gruix de la competició, en el cas de ser necessàries dues jornades, s’intentarà fer sempre a la jornada del dissabte.

 • Categories: Grups PetitsGrups Juvenils Grups Grans Quartets Sènior
 • Els patinadors/es poden tenir aprovada o no la “prova de xous” sense que això suposi cap impediment per participar en aquest nivell (A).
 • L’edat i la quantitat de participants de cada categoria serà la que regeixi a la normativa de la FCP per la temporada en curs.
 • La durada de les coreografies dels grups es regeix segons la normativa de la FCP.
 • Per qualsevol altre tema s’aplicarà el reglament de la FCP vigent l’actual temporada. PARTICIPANTSPoden participar-hi:

• Directament els Clubs de la Territorial de Tarragona que ho vulguin. El Club Patí El Pla de Santa Maria es reserva el dret de convidar i/o acceptar inscripcions de clubs d’altres territorials. Pels clubs de la Territorial de Tarragona aquest Trofeu és classificatori per poder accedir a la Copa Catalana de Grups Xou.

NIVELL “A” ( CLASSIFICATORI PER LA COPA CATALANA XOUS)

 

Els clubs d’altres Territorials participen en el format “Open” sempre i quan hi hagi SIS o més coreografies participants de la mateixa categoria. En aquest cas (sis o més coreografies participants de la mateixa categoria) es farà una doble classificació: una pels clubs de la Territorial de Tarragona i una altra pels clubs de les altres territorials i cada classificació tindrà el seu trofeu (1r, 2n i 3r classificat). En el cas de ser menys de sis coreografies per categoria es farà una classificació única.

Pels clubs que no siguin de la Territorial de Tarragona aquest Trofeu NO és classificatori per la Copa Catalana de Grups Xou.

Els grups poden ser formats per patinadors de diferents clubs i representats pel club amb major nombre de patinadors.

En el cas de casos diferents es regiran segons la normativa de FCP.

Tots els patinadors han d’estar en possessió de la corresponent llicència federativa de l’any en curs i del club amb qui es presenten.

NORMES D’EXECUCIÓ i VESTUARI
Seran les establertes a la normativa oficial de la FCP de l’any en curs.

ORDRE DE SORTIDA I ESCLAFAMENT
Es realitzaran mitjançant sorteig informàtic a la federació

JUTGES I PUNTUACIONS
El jurat estarà format pel jutge arbit i tres jutges que puntuen.
La puntuació s’establirà i es calcularà segons estableix la normativa oficial de la FCP. El pòdi de cada modalitat estarà format per les tres millors coreografies de la modalitat.

INSCRIPCIONS

Les inscripcions es realitzaran, com és costum, a la Federació i amb l’antelació que exigeix la normativa federativa.

Les taxes seran les que s’acordin i/o en funció dels participants inscrits .

NIVELL “B” Grups Xou Quartets Juvenils

El Club Patí El Pla de Santa Maria es reserva el dret de convidar i/o acceptar inscripcions de clubs d’altres territorials.

En aquesta categoria s’estableix com a límit un màxim de 16 grups (en casos excepcionals es pot arribar a 17). Les places s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció essent preferents les inscripcions dels clubs de la Territorial de Tarragona.

• Categories:
Grups B1: el 80 % dels patinadors ha de tenir entre 7 i 13 anys (fets l’any de la competició)

Grups B2: el 80 % dels patinadors ha de tenir 11 anys o més (fets l’any de la competició) Grup Quartet: de 12 a 17 anys

 • Poden participar totes aquelles coreografies que no reuneixen tots els requisits que exigeix la FCP, en referència als patinadors/es que formen el grup. Cal atendre a:
 • La quantitat mínima de patinadors/es per coreografia és de 6 sense que s’estableixi una quantitat màxima.
 • La durada de les coreografies haurà de ser entre 3 i 4 minuts.PARTICIPANTS

  Poden participar-hi:

• Directament els Clubs de la Territorial de Tarragona que ho vulguin. El Club Patí El Pla de Santa Maria es reserva el dret de convidar a clubs d’altres territorials.

Els grups poden ser formats per patinadors de diferents clubs i representats pel club amb major nombre de patinadors.

Els casos diferents es regiran segons la normativa de FCP.

Tots els patinadors han d’estar en possessió de la corresponent llicència federativa de l’any en curs i del club amb qui es presenten.

NORMES D’EXECUCIÓ

Es permet qualsevol element que tingui com a finalitat millorar la qualitat artística de la coreografia sempre i quan no suposi cap perill pels propis patinadors ni pel públic assistent.

NORMES DE VESTUARI
Seran les establertes a la normativa oficial de la FCP de l’any en curs.

ORDRE DE SORTIDA I ESCLAFAMENT
Es realitzaran mitjançant sorteig informàtic a la federació

JUTGES I PUNTUACIONS
El jurat estarà format pel jutge arbit i tres jutges que puntuen.

La puntuació s’establirà i es calcularà segons estableix la normativa oficial de la FCP. El pòdi serà únic i estarà format per les tres millors coreografies de la categoria GRUP XOU del nivell “B”.

INSCRIPCIONS

Les inscripcions es realitzaran, com és costum, a la Federació i amb l’antelació que exigeix la normativa federativa.

Les taxes seran les que s’acordin i/o en funció dels participants inscrits .

 • Categoria: Quartets
 • Poden participar totes aquelles coreografies que no reuneixen tots els requisits que exigeix la FCP, en referència als patinadors/es que formen el grup. Cal atendre a:ü L’edat dels patinadors/res no tindrà mínim ni màxim podent-se agrupar com vulguin.

  ü La quantitat de patinadors/es per coreografia és de 4.

 • La durada de les coreografies haurà de ser de 3 minuts.PARTICIPANTS

  Poden participar-hi:

• Directament els Clubs de la Territorial de Tarragona que ho vulguin. El Club Patí El Pla de Santa Maria es reserva el dret de convidar a clubs d’altres territorials.

Els grups poden ser formats per patinadors de diferents clubs i representats pel club amb major nombre de patinadors.

Els casos diferents es regiran segons la normativa de FCP.

Tots els patinadors han d’estar en possessió de la corresponent llicència federativa de l’any en curs i del club amb qui es presenten.

NORMES D’EXECUCIÓ

Es permet qualsevol element que tingui com a finalitat millorar la qualitat artística de la coreografia sempre i quan no suposi cap perill pels propis patinadors ni pel públic assistent.

NORMES DE VESTUARI
Seran les establertes a la normativa oficial de la FCP de l’any en curs.

ORDRE DE SORTIDA I ESCLAFAMENT
Es realitzaran mitjançant sorteig informàtic a la federació

JUTGES I PUNTUACIONS

NIVELL “B” – QUARTETS

El Club Patí El Pla de Santa Maria es reserva el dret de convidar i/o acceptar inscripcions de clubs d’altres territorials.

El jurat estarà format pel jutge arbit i tres jutges que puntuen.

La puntuació s’establirà i es calcularà segons estableix la normativa oficial de la FCP. El podi serà únic i estarà format per les tres millors coreografies de la categoria QUARTETS del nivell “B”.

INSCRIPCIONS

Les inscripcions es realitzaran, com és costum, a la Federació i amb l’antelació que exigeix la normativa federativa.

Les taxes seran les que s’acordin i/o en funció dels participants inscrits .

 • Categoria: Grups
 • Poden participar totes aquelles coreografies que no reuneixen tots els requisits que exigeix la FCP, en referència als patinadors/es que formen el grup. Cal atendre a:ü L’edat dels patinadors/res tindrà mínim 18 anys i sense màxim podent-se agrupar com vulguin.

  ü La quantitat mínima de patinadors/es per coreografia és de 6 sense que s’estableixi una quantitat màxima.

 • La durada de les coreografies haurà de ser entre 3 i 4 minuts.PARTICIPANTS

  Poden participar-hi:

• Directament els Clubs de la Territorial de Tarragona que ho vulguin. El Club Patí El Pla de Santa Maria es reserva el dret de convidar a clubs d’altres territorials.

Els grups poden ser formats per patinadors de diferents clubs i representats pel club amb major nombre de patinadors.

Els casos diferents es regiran segons la normativa de FCP.

Tots els patinadors han d’estar en possessió de la corresponent llicència federativa de l’any en curs i del club amb qui es presenten.

NORMES D’EXECUCIÓ

NIVELL “B” – GRUP XOU MASTER (EXHIBICIÓ)

El Club Patí El Pla de Santa Maria es reserva el dret de convidar i/o acceptar inscripcions de clubs d’altres territorials.

Es permet qualsevol element que tingui com a finalitat millorar la qualitat artística de la coreografia sempre i quan no suposi cap perill pels propis patinadors ni pel públic assistent.

NORMES DE VESTUARI
Seran les establertes a la normativa oficial de la FCP de l’any en curs.

ORDRE DE SORTIDA I ESCLAFAMENT
Es realitzaran mitjançant sorteig informàtic a la federació

JUTGES I PUNTUACIONS
El jurat estarà format pel jutge arbit i tres jutges que puntuen.

La puntuació s’establirà i es calcularà segons estableix la normativa oficial de la FCP. El pòdi serà únic i estarà format per les tres millors coreografies de la categoria GRUP XOU del nivell “B”.

INSCRIPCIONS

Les inscripcions es realitzaran, com és costum, a la Federació i amb l’antelació que exigeix la normativa federativa.